Mariusz Szram
Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
Profesor - Katedra Patrologii Greckiej i Łacińskiej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: mariusz.szram_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8646-6295