Małgorzata Puchalska-Wasyl

2024
2023
Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MEiN


Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL


2022Redakcja naczelna czasopisma naukowego
2021Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow2020Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL


Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym z budżetu KUL


2019
2018Redakcja naczelna publikacji naukowej2017
2016

2015


2014
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieWygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN


2012


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
2011
Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


Redakcja naczelna publikacji naukowej
2010


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie20082007


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


Nagroda wewnętrzna


2006Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego2005


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


Nagroda wewnętrzna


2004


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego