Małgorzata Puchalska-Wasyl

20202019

 • Can religious and spiritual struggle enhance well-being? Exploring the mediating effects of internal dialogues
  [Czy zmagania religijne i duchowe wzmacniają dobrostan? Eksploracja mediujących efektów wewnętrznych dialogów]

  [w:] Journal of Religion and Health
 • Internal Dialogue as a Mediator of the Relationship Between Prayer and Well-Being
  [Internal Dialogue as a Mediator of the Relationship Between Prayer and Well-Being [Wewnętrzny dialog jako mediator relacji między modlitwą a dobrostanem]]

  [w:] Journal of Religion and Health
 • Do internal dialogues in young adults depend on mother-father incongruence in parental attitudes assessed retrospectively?
  [Czy wewnętrzne dialogi u młodych dorosłych zależą od niekongruencji postaw rodzicielskich szacowanych retrospektywnie?]

  [w:] JOURNAL OF FAMILY ISSUES
 • Can the imagined intergroup contact change (internal) dialogues on differences between ingroup and outgroup?
  [Czy wyobrażony kontakt międzygrupowy może zmienić (wewnętrzny) dialog na temat różnic między grupą własną i cudzą?]

  [w:] SCANDINAVIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY
 • Prayer and internal dialogical activity: How do they predict well-being?
  [Modlitwa i wewnętrzna aktywność dialogowa: Jak pozwalają przewidywać dobrostan?]

  [w:] Psychology of Religion and Spirituality


 • 2018  Redakcja naczelna publikacji naukowej  2017
  2016

  2015


  2014
  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN


  2012


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
  2011
  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


  Redakcja naczelna publikacji naukowej
  2010


  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie  2008  2007


  Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


  Nagroda wewnętrzna


  2006  Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego  2005


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


  Nagroda wewnętrzna


  2004


  Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego