Małgorzata Puchalska-Wasyl

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w r.a. 2013/14 w Instytucie Psychologii KUL

 

Osobowość - ćwiczenia obowiązkowe dla II rok psychologii

Diagnostyka psychologiczna: osobowość - wykład obowiązkowy dla III roku psychologii

Diagnostyka psychologiczna: osobowość - ćwiczenia obowiązkowe dla III roku psychologii

Osobowościowe podstawy prognozowania zachowań - konwersatorium dla III roku psychologii

Ostatnia aktualizacja: 08.10.2013 13:59