Małgorzata Puchalska-Wasyl

2020

Prace magisterskie
 • Perspektywa temporalna, dobrostan i wewnętrzna aktywność dialogowa u młodych dorosłych
 • Ciemna triada a satysfakcja seksualna u młodych dorosłych
 • Rozbieżność między realnym a idealnym obrazem siebie, lęk egzystencjalny i poczucie sensu życia u młodych dorosłych
 • Prokrastynacja, motywacja osiągnięć i lokalizacja kontroli u młodych dorosłych
 • Dialogi wewnętrzne, mądrość i perspektywa temporalna we wczesnej i średniej dorosłości
 • Wewnętrzna aktywność dialogowa u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Jakość życia i lokalizacja kontroli u młodzieży z diagnozą epilepsji
 • Wewnętrzna aktywność dialogowa, autentyczność i integracja tożsamości. Badania osób, które uczestniczyły w psychoterapii indywidualnej
 • Potrzeba domknięcia poznawczego, wewnętrzna aktywność dialogowa i mądrość. Badania osób we wczesnej i średniej dorosłości
 • Wewnętrzna aktywność dialogowa a dobrostan u osób o różnym poziomie autentyczności
 • Narcyzm a jakość życia adolescentów

2019

Prace magisterskie
 • Retrospektywna ocena postaw rodzicielskich a style humoru i poczucie szczęścia u młodych dorosłych
 • Samoocena, radzenie sobie w sytuacjach trudnych a mówienie do siebie u adolescentów
 • Wewnętrzna aktywność dialogowa a doświadczane emocje u osób o różnym nasileniu poczucia samotności
 • Zachowania zakupowe a tożsamość i cechy osobowości u osób w okresie adolescencji
 • Wewnętrzna aktywność dialogowa a ocena własnej choroby u kobiet chorych na anoreksję
 • Egocentryzm młodzieńczy, samoocena a zachowania problemowe u adolescentów
 • Ocena własnej choroby, prężność i wewnętrzna aktywność dialogowa u kobiet z rozpoznaniem nowotworu piersi lub narządów rodnych
 • Retrospektywna ocena postawy ojca a relacja z Bogiem u księży Kościoła Rzymskokatolickiego
 • Egocentryzm adolescencyjny, tożsamość i wewnętrzna aktywność dialogowa u młodzieży