Małgorzata Puchalska-Wasyl
dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl prof. KUL
profesor KUL - Katedra Psychologii Osobowości
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: malgorzata.puchalska-wasyl_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-4295-8308