Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki dialogowości ludzkiego Ja, a szczególnie dotyczą:

  • fenomenu wewnętrznych dialogów – jego osobowościowych uwarunkowań i pełnionych funkcji;
  • zjawisk integracji i konfrontacji w wewnętrznych dialogach;
  • dialogowej natury ludzkiego myślenia i jej związków z twórczością;
  • zniekształceń pamięci w kontekście zjawisk dialogowych.

 

Jestem laureatką konkursu Monografie organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej – moja monografia nosi tytuł Nasze wewnętrzne dialogi. O dialogowości jako sposobie funkcjonowania człowieka (2006).

 

Jestem również autorką kilkunastu artykułów naukowych polsko- i anglojęzycznych a także współredaktorką kilku książek (zobacz życiorys).

 

Jestem jednym z dziewięciu doktorów, którzy w ramach Konsylium Doktorów uczestniczą rokrocznie w procesie przyznawania Nagrody Teofrasta dla najlepszej polskiej książki psychologicznej roku. Konkurs o Nagrodę Teofrasta jest organizowany przez redakcję miesięcznika „Charaktery” pod patronatem honorowym Polskiej Akademii Nauk.

 

Obecnie w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki realizuję projekt badawczy pt. „Integracja i konfrontacja perspektyw a dystans psychologiczny w dialogu wewnętrznym” (DEC-2012/07/B/HS6/02348)

 

Pracuję w Katedrze Psychologii Osobowości.

 

Ostatnia aktualizacja: 22.04.2014 18:26