2010

Prace licencjackie
  • Kreacja postaci w filmach Tima Burtona
  • Teksty i podteksty we współczesnej muzyce rozrywkowej na przykładach wykonawców anglojęzycznych
  • Programy taneczne – forma ekspresji czy komercji? Na podstawie badań ankietowych
  • Więzi społeczne internautów w społeczeństwie wirtualnym na podstawie badań ankietowych