Prace magisterskie

 • Budżet gminy narzędziem rozwoju lokalnego na przykładzie Gminy Łuków w latach 2006-2010
 • Formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie łukowskim w latach 2006-2010 w świetle badań ankietowych
 • Działalność ośrodków pomocy społecznej w Polsce na przykładzie GOPS w Staninie w latach 2006-2010
 • Motywacja do pracy i jej zastosowanie na przykładzie Zakładu Produkcji Tkanin w Siemieniu
 • Polityka ochrony środowiska w gminie Serokomla w latach 2006-2010
 • Strategie działań marketingowych Powszechnych Towarzystw Emerytalnych po reformie systemu ubezpieczeń społecznych na przykładzie firmy X
 • Zanieczyszczenie środowiska azbestem na przykładzie gminy Radzyń Podlaski
 • Niepełnosprawność jako problem społeczny na przykładzie gminy Stanin w latach 2006-2010
 • Zarządzanie informacją w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Łuków w latach 2006-2010

 

 • PRACE LICENCJACKIE
 • Spam – regulacje prawne
 • Ochrona użytkowników poczty elektronicznej
 • Zarządzanie informacją o przedsiębiorstwie
 • Reklama w Internecie
 • Przepływ informacji w jednostkach Samorządu Terytorialnego na przykładzie Rady Gminy. Aspekt informacyjno-komunikacyjny
 • Zastosowanie informatyki w przedsiębiorstwie „Łuksja”
 • Handel elektroniczny w Polsce na przykładzie ALLEGRO.PL
 • Uzależnienie od mediów elektronicznych
 • Komercyjne wykorzystanie internetu w reklamie
 • Usługi oferowane przez telefonię komórkową na przykładzie sieci Plus GSM
 • Wiedza jako podstawa zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem
 • Wpływ reklamy na proces decyzyjny polskiego konsumenta
 • Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
 • Handel elektroniczny w Polsce-aspekt prawny i techniczny
 • Reklama w Internecie a ustawodawstwo medialne w Polsce
 • Podpis elektroniczny w elektronicznym handlu
 • Rola przedstawiciela handlowego w zarządzaniu informacją o firmie na przykładzie „Apollo Elextronic”
 • Struktura organizacyjna subkultur młodzieżowych w Polsce
 • Działania związane z ochroną małoletnich użytkowników Internetu
 • Wpływ technik informacyjnych na życie społeczno-ekonomiczne człowieka
 • Wpływ używek na organizacje pracy
 • Użytkowanie systemów informacyjnych w świetle obowiązującego polskiego prawa
 • Handel elektroniczny na przykładzie „InterCars”
 • Działania ograniczające bezrobocie w powiecie radzyńskim w latach 2003 – 2005
 • Wpływ agresji w rodzinach na stosunki pracownicze
 • Podpis elektroniczny w bankowości
 • Znaczenie informacji w logistyce Zakładu Przewozu Towarowego i Przeładunku „Cargo”
 • Sytuacja średnich i dużych przedsiębiorstw przed i po 1989 roku
 • Organizacja gospodarstw agroturystycznych w gminie Firlej
 • Zarządzanie czasem w sieci
 • Zarządzanie informacją religijną w chrześcijaństwie na przykładzie katolicyzmu, prawosławia i protestantyzmu
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce i UE – szansa dla przedsiębiorczości
 • Wpływ technik informacyjnych na życie człowieka
 • Handel internetowy na przykładzie Firmy „Inter Cars”
 • Zarządzanie konfliktem w firmie na przykładzie KRUS-U w Łukowie
 • Handel elektroniczny w Polsce na przykładzie Merlin.pl
 • Wpływ patologii społecznych na dezorganizacje pracy
 • Zarządzanie informacją w jednostkach samorządu terytorialnego Łukowa
 • Proces zarządzania produkcją na przykładzie Firmy „Okfens”
 • Ochrona informacji przedsiębiorstwa w Internecie
 • Wiedza jako podstawa zarządzania współczesną instytucją na przykładzie zespołu szkół w Okrzei
 • Organizacja subkultur młodzieżowych w Polsce na podanych przykładach
 • Wpływ alkoholizmu w rodzinie na stosunki pracownicze na przykładzie gospodarstwa rolnego w Trzebieszowie
 • Marketing internetowy: zastosowanie w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie „NASZBUT”
 • Zarządzanie informacją w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Urzędu Gminy Ulan Majorat
 • Granice kontroli pracownika we współczesnym przedsiębiorstwie w świetle regulacji prawnych i norm etycznych
 • Zarządzanie materiałami i surowcami w przedsiębiorstwie Agro-Top
 • Zarządzanie promocją jako element marketingu mix w działalności Zakładów Mięsnych „Łmeat – Łuków’ S.A.
 • Zarządzanie informacją w Zakładzie Odzieżowym im. Kleeberga w Łukowie
 • Struktura organizacyjna subkultur młodzieżowych w Polsce
 • Zastosowanie systemów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie „Navi” Sp. z o. o.
 • Internet jako narzędzie komunikowania w administracji publicznej
 • Rozwój branży transportowo-logistycznej na rynku polskim
 • Internet jako narzędzie zarządzania firmą „EKOSKÓR” w Łukowie
 • Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanie Majorat na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych w 2008 roku
 • Działalność Rady Gminy w Staninie w latach 2006-2008
 • Polityka finansowa w Gminie Serokomla w 2008 roku
 • Polityka społeczna wobec trudnej młodzieży w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Radzyniu Podlaskim
 • Bezrobocie w powiecie łukowskim
 • Polityka inwestycyjna w Gminie Krzywda w 2008 roku
 • Władze samorządowe i ich kompetencje w Gminie Wojcieszków
 • Metody kształtowania wizerunku politycznego na przykładzie wyborów samorządowych w gminie
 • Działalność Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie jako element polityki bezpieczeństwa publicznego
 • Zadania, cele i organizacja samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Łuków w latach 2002-2006
 • Dochody i ich wykorzystanie w polityce lokalnej Gminy Adamów w latach 1999-2006. Analiza porównawcza.
 • Gminna polityka oświatowa na rzecz przeciwdziałania agresji i przemocy realizowana w Szkole Podstawowej w Zastawiu
 • Polityka społeczna w działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie w latach 2008-2009
 • Rola sekretarza gminy w systemie samorządu terytorialnego w gminie Radzyń Podlaski w latach 2007-2009
 • Polityka państwa wobec przestępczości nieletnich w latach 2005 – 2009 na podstawie danych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim
 • Polityka społeczna wobec bezdomności w powiecie radzyńskim w latach 2005-2009
 • Zakres, zadania i działalność Rady Gminy w Wojcieszkowie w latach 2006-2009
 • Gminna polityka rozwiązywania problemów alkoholowych w Radzyniu Podlaskim w latach 2005-2009
 • Wpływ demografii na politykę strategiczną przedsiębiorstw handlowych w powiecie łukowskim
 • Polityka społeczna wobec dzieci i młodzieży specjalnej troski w wybranej placówce edukacyjno-terapeutyczno- rehabilitacyjnej
 • Świadczenia pieniężne jako jedna z form pomocy społecznej w polityce gminy Trzebieszowów w latach 2004-2009
 • Gminna polityka ochrony środowiska naturalnego w gminie Czemierniki w latach 2004-2009
 • Polityka społeczna w działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie w latach 2005-2009
 • Ubóstwo jako problem społeczny w Radzyniu Podlaskim
 • Polityka rynku pracy w powiecie radzyńskim w latach 2005-2009
 • Kontrola zasiłków chorobowych w polityce oszczędnościowej ZUS
 • Bezrobocie jako problem społeczny w powiecie łukowskim w 2009 roku
 • Polityka państwa w zakresie zwalczania alkoholizmu w latach 2005 – 2009 na podstawie danych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim
 • Zarządzanie sieciami energoelektrycznymi w PGE Dystrybucja S.A w latach 2000-2010
 • Zarządzanie nieruchomościami w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. w latach 2009-2010
 • Zarządzanie finansami infrastruktury kolejowej w latach 2007-2010 na podstawie dworców w Tarnowie
 • Zarządzanie podatkami i opłatami lokalnymi w gminie Krzywda w latach 2008-2010
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie w latach 2005-2010
 • Zarządzanie systemem motywacyjnym w Drogerii „Natura” w latach 2005-2010
 • Zarządzanie gminą Krzywda w świetle uchwał Rady Gminy w latach 2006-2010
 • Zarządzanie systemem motywacyjnym w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Siedlcach w latach 2008-2010
 • Zarządzanie marketingiem w PKN Orlen w latach 2007-2010
 • Zarządzanie ochroną środowiska naturalnego w gminie Łuków w latach 2006-2010
 • Zarządzanie informacją w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie Urzędu Gminy Adamów w latach 2006-2010
 • Zarządzanie personelem na podstawie sklepu „ASTRO” w Łukowie
 • Zarządzanie dochodami pozabudżetowymi Gminy Wola Mysłowska w latach 2005-2010
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2019 23:28