2022

Prace magisterskie
 • Cechy stylu dziennikarskiego Patryka Mikiciuka i Mateusza Borka naYouTube
 • Kształtowanie wizerunku sportowców na podstawie profili polskich dziennikarzy sportowych na portalu Twitter w 2021 roku
 • Microsoft Teams jako narzędzie komunikacji i nauczania zdalnego w opinii studentów
 • Instagram i TikTok jako narzędzia wyrażania tożsamości użytkowników na podstawie badań ankietowych
 • Internetowy wizerunek Edyty Górniak w latach 2019-2022
 • Wykorzystywanie Facebooka oraz Instagrama w kreowaniu wizerunku firmy na przykładzie branży gastronomicznej
 • Instagram jako narzędzie kreowania wizerunku na przykładzie studentów lubelskich uczelni
 • Wykorzystanie nowych technologii do realizacji Gali Oscarowej w latach 2020-2021 na podstawie materiałów internetowych

2021

Prace magisterskie
 • Mediatyzacja zabójstw na przykładzie reportaży telewizyjnych online: „Uwaga" i " Interwencja"
 • Wykorzystywanie mediów społecznościowych w celach marketingowych i wizerunkowych na przykładzie szkól tańca w Lublinie
 • Komunikacja wizualna wybranych eksponatów online Salvadora Dalego w świetle senników

2018

Prace magisterskie
 • Obraz kultury kulinarnej w polskiej blogosferze w świetle badań ankietowych
 • Multimodalna analiza widowisk muzycznych na wybranych przykładach
 • Kulturowa rola fotografii we współczesnym społeczeństwie w świetle badań ankietowych

2017

Prace magisterskie
 • Wizerunek kobiety w wybranych polskich reklamach telewizyjnych w 1996, 2006, 2016 roku. Analiza porównawcza.
 • Recepcja ikony na przykładzie Pracowni Artystycznej Św. Łukasza w Lublinie

2016

Prace licencjackie
 • Recepcja telewizyjnych audycji kulinarnych przez studentów lubelskich uczelni na podstawie badań ankietowych
 • Granice wolności artystycznej w muzyce metalowej na przykładzie wybranych wideoklipów
Prace magisterskie
 • Globalny i glokalny wymiar Suwałki Blues Festival w świetle badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta.
 • Promowanie fantastyki w działalności domu kultury Narnia w społeczności lokalnej, na podstawie badań ankietowych