2016

Prace magisterskie
 • Kultura więzienna w filmach "Skazani na Shawshank" Franka Darabont'y i "Symetria" Konrada Niewolskiego - analiza porównawcza.
 • Wizerunek kobiety w wybranych filmach Woody`ego Allena.

2015

Prace magisterskie
 • Obraz małżeństwa i rodziny w świadomości studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na podstawie badań ankietowych
 • Fundusze strukturalne i programy pomocowe Unii Europejskiej szansą rozwoju kultury na przykładzie projektów zrealizowanych we Włodawie, w latach 2004-2014.
 • Kultura Web 3.0 jako nowa przestrzeń komunikacyjna społeczeństwa transgresyjnego na podstawie internetowych badań ankietowych

2014

Prace magisterskie
 • Analiza mowy ciała wybranych reklam telewizyjnych w świetle idei postmodernizmu.

2013

Prace licencjackie
 • Kulturowo-społeczne determinanty dekoracji wnętrz mieszkań na podstawie badań ankietowych studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 • Rola dziecka we współczesnej rodzinie w opinii lubelskich licealistów na podstawie badań ankietowych.
 • Role społeczne kobiet na podstawie filmów "Służące" i "Smażone zielone pomidory".
 • Wpływ Gminnego Ośrodka Kultury w Sławatyczach na aktywność kulturalną młodzieży gimnazjalnej w świetle badań ankietowych.
 • Obraz kobiety w reklamie telewizyjnej na przykładzie stacji TVP1 i TVN w styczniu 2013 roku.
 • Rola smartfonów w rozwoju kultury gadżetu na podstawie internetowych badań ankietowych.
Prace magisterskie
 • Teatry prywatne w Polsce na przykładzie teatrów: Polonia, 6.piętro oraz Kamienica

2012

Prace licencjackie
 • Elementy kultury hinduskiej w filmach bollywoodzkich na przykładach Czasem słońce, czasem deszcz, Trudna droga do miłości .
 • Fenomen popularności Michaela Jacksona w świetle czasopism młodzieżowych z 2009 roku (Bravo, Cogito, Mały Gość Niedzielny).
 • Mowa ciała liderów polskich partii parlamentarnych w roku 2011 - Janusz Palikot, Waldemar Pawlak, Donald Tusk.
 • Kulturowe i społeczne determinanty zjawiska capoeiry w Polsce na podstawie badań ankietowych.
 • Obraz kobiety w polskim społeczeństwie konsumpcyjnym na podstawie badań ankietowych wśród młodzieży maturalnej oraz pracowników galerii handlowych.
 • Współczesny ideał piękna cielesnego w świetle badań ankietowych
 • Autotematyzm w twórczości Agnieszki Osieckiej na podstawie wspomnień Rozmowy w tańcu, Szpetni Czterdziestoletni