Kinga Strycharz-Bogacz

2016

Prace licencjackie
 • Ludowa recepcja pieśni „Witaj cierniowa korono"
Prace magisterskie
 • Ludowa tradycja śpiewów majówkowych w Polsce

2015

Prace licencjackie
 • Kultura muzyczno-religijna w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie.
 • Działalność zespołu ,, Sołonczanka ,, z Nowego Sołonca jako przykład kultywowania polskiej tradycji w Rumunii.
 • Kultura muzyczno-religijna w parafii p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym.
 • Kultura muzyczno-religijna parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kłodnicy Dolnej.
 • Działalność Drohiczyńskich Warsztatów Muzyki Liturgicznej w diecezji drohiczyńskiej i ich kulturotwórcze znaczenie
 • Działalność zespołu "Gospel Rain" jako przykład promowania muzyki gospel w Polsce.
 • Artystyczne i pedagogiczne aspekty metody Emila Jaques - Dalcroze'a, realizowane w ramach przedmiotu rytmika w Społecznym Ognisku Baletowym w Lublinie.
 • Ludowa recepcja śpiewu "Gorzkie Żale" w parafii pw. św. Wawrzyńca w Trzcianie (diecezja rzeszowska).
 • Zespół Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i jego rola w promowaniu ludowej tradycji muzycznej w środowisku akademickim.
 • Działalność zespołu Scholares Minores pro Musica Antiqua jako przykład kształcenia dzieci i młodzieży w tradycji muzyki dawnej.
 • Religijna tradycja muzyczna parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Strabli (diecezja drohiczyńska).
 • Kultura muzyczno-religijna w parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Glinojecku