Kinga Strycharz-Bogacz

2018

Prace licencjackie
 • Kultura muzyczno-religijna kościoła seminaryjno-parafialnego pw. Królowej Apostołów w Ożarowie Mazowieckim

2017

Prace licencjackie
 • Działalność Stowarzyszenia Folklorystycznego „Pawłosiowianie” i jej wpływ na lokalną kulturę ludową
 • Zespół folklorystyczny Gotardowie ze Zwolenia oraz jego rola w kultywowaniu i promowaniu ludowej tradycji Ziemi Radomskiej
 • Inspiracje w muzyce tradycyjnej i jej współczesna recepcja na przykładzie zespołu folkowego Chłopcy Kontra Basia
 • Kultywowanie i promowanie kultury ludowej na przykładzie działalności zespołu obrzędowo-teatralnego "Strefień" z Jurkowic
 • Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej jako przykład propagowania tradycji muzyki dawnej
 • Projekt Muzyczno – Liturgiczny „Wschód - Zachód” jako przykład kultywowania tradycji religijnej muzyki dawnej
 • Kultura muzyczno-religijna parafii pw. Św. Brata Alberta w Lublinie
 • "Festiwal Trzech Kultur" we Włodawie jako przykład kultywowania i promowania w kraju wielokulturowej tradycji miasta

2016

Prace licencjackie
 • Muzyczne infiltracje folkloru polskiego i folkloru perskiego na przykładzie kultury muzycznej Dzieci Isfahanu w latach 1942 - 1946
 • Muzyka jako element formacji chrześcijańskiej na przykładzie działalności Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej
 • "Festiwal Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem" i jego rola w promowaniu tradycyjnej kultury muzycznej w kraju i na świecie
 • Jan Cebula i Bronisław Płoch - lasowiaccy skrzypkowie ludowi i wpływ ich kulturotwórczej działalności na muzykę ludową powiatu kolbuszowskiego.
 • Autorski musical religijny na przykładzie działalności Teatru ITP
 • Tradycyjne śpiewy adwentowe i bożonarodzeniowe w parafii św. Mikołaja w Rzeszowie
 • Kulturotwórcza działalność jednostki na przykładzie Tadeusza Grabowskiego z Wizny
 • Mielecka Orkiestra Kameralna i jej wpływ na rozwój lokalnej kultury muzycznej
 • Biłgorajska Orkiestra Dęta imienia Czesława Nizio i jej funkcja kulturotwórcza w lokalnym środowisku
 • Tradycja a współczesność w kulturze muzycznej na przykładzie "Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY" w Lublinie
 • Historia i działalność Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach oraz jej rola w rozwoju regionalnej kultury muzycznej