Katarzyna Braun

20202019

 • Wolontariat w procesie resocjalizacji w Zakładach Karnych
  [w:] Roczniki Pedagogiczne

 • 2018

 • Kierunki badań Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL
  [w:] Roczniki Pedagogiczne


 • Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki


  2017


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
  2016


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Hasło encyklopedyczne  2015


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
  2014  Hasło encyklopedyczne  2013


  Książka naukowa recenzowana

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej
  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  Wygłoszenie referatu na konferencji


  2011  Sekretarz redakcji czasopisma naukowego
  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej  2010