Katarzyna Braun

2021

Prace dyplomowe
 • Kształtowanie sfery wartości poprzez nauczanie języka hiszpańskiego
 • Stresory w środowisku szkolnym oraz radzenie sobie ze stresem u uczniów szkół ponadpodstawowych.
Prace licencjackie
 • Uwarunkowania uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych uczniów klas 7/8 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach
 • Znaczenie Akademii Młodzieżowej w dalszych losach jej absolwentów
 • Wychowawcza funkcja wolontariatu w opinii pracowników wybranych placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • Stosunek do wolontariatu młodzieży klas VI i VII Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kleeberga w Kocku
 • Wychowawcza funkcja gier planszowych na przykładzie działalności Fundacji Animatorów i Twórców Kultury TRACH
 • Wartości i postawy przekazywane w wybranych lekturach szkolnych w klasie piątej szkoły podstawowej w opinii nauczycieli języka polskiego
 • Realizacja założeń i zasad działalności Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo
 • Realizacja założeń wychowawczych Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w Ośrodku nr 1 "Teatr"
 • Oczekiwania rodziców wobec niepublicznych przedszkoli na Lubelszczyźnie
 • Motywacja wolontariuszy do pracy z dziećmi z chorobami nowotworowymi. Studium przypadku
 • Wychowawczo-edukacyjny potencjał żółtej gałęzi w Stowarzyszeniu Harcerstwa Katolickiego ,,Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego
 • Aranżacja przestrzeni sali przedszkolnej a emocjonalny i poznawczy rozwój dziecka w opinii nauczycieli
 • Zasady organizacji wolontariatu na rzecz osób z niepełnosprawnością na Lubelszczyźnie
 • Uwarunkowania stosowania środków psychoaktywnych przez młodzież 8 klasy Szkoły Podstawowej w Przytocznie
 • Trudności doświadczane przez wolontariuszy Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie podczas wolontariatów długo i krótkoterminowych

2020

Prace licencjackie
 • Metoda in vitro w opinii studentów III roku pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Rola babci i dziadka w wychowaniu dzieci przedszkolnych w opinii rodziców
 • Motywacje wolontariuszy szkolnego koła wolontariatu w Zespole Szkół Zawodowy Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach do podejmowania działalności wolontariackiej