Katarzyna Wołowska

2021

2020
20192018

2017


Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN


2016

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN2015
Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2014Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2013Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym


2012
Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej


Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN


2011


Książka naukowa recenzowanaKierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN


2010
2009

 • Communiquer, c’est interagir ? Sur le dialogal dans le discours journalistique
  [Czy komunikacja oznacza interakcję? O dialogowości w dyskursie dziennikarskim ]

 • Recenzja naukowa w czasopiśmie  Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej  2008  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW


  Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MNiSW  2007
  Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW


  Członkostwo w innej organizacji krajowej
  2006
  2005  2004


  2003
  2001


  Inne stypendium w ramach programu międzynarodowego