Katarzyna Wołowska

Zajęcia dydaktyczne prowadzone od roku 2003 w Instytucie Filologii Romańskiej KUL:

 • PNJF (gramatyka), I i II rok I stopnia, ćwiczenia
 • PNJF (gramatyka - zdanie i tekst), I rok I stopnia, ćwiczenia
 • PNJF (gramatyka z elementami tłumaczenia), I rok I stopnia, ćwiczenia
 • PNJF (gramatyka czasownika), I rok I stopnia, ćwiczenia
 • PNJF - gramatyka z elementami tłumaczenia, I rok I stopnia, ćwiczenia
 • PNJF - gramatyka zdania B1 - II rok I stopnia, ćwiczenia
 • Gramatyka opisowa języka francuskiego, III rok I stopnia, wykład i ćwiczenia
 • Wstęp do językoznawstwa - metodologia badań, I rok, konwersatorium
 • PNJF (wypowiedź pisemna), I rok II stopnia, ćwiczenia
 • Seminarium licencjackie (językoznawstwo), III rok I stopnia
 • Seminarium magisterskie (językoznawstwo), I i II rok II stopnia
 • Metodologia badań w językoznawstwie, I rok II stopnia, ćwiczenia
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2017 11:35