2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2019

 • Integracja na Piątkę? O osobowości uczniów klas integracyjnych i nieintegracyjnych.
  [w:] Języki Obce w Szkole

 • 2018

 • Związek poziomu rozwoju zabawy w udawanie z nasileniem symptomów autyzmu u dzieci z ASD w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym
  [w:] Roczniki Pedagogiczne
 • Tranzycja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z edukacji na rynek pracy - perspektywa rodzica
  [w:] Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej
 • The transition of pupils with intellectual disability from education onto the labour market – the parent’s perspective
  [Tranzycja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z edukacji na rynek pracy - perspektywa rodzica]

  [w:] Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej

 • 2017  2016

 • Przedwczesne narodziny jako czynnik ryzyka zaburzeń rozwoju oraz niepełnosprawności - perspektywa psychologii rehabilitacji

 • 2015  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  2014

 • Choroba nowotworowa jako element kształtujący biografię
 • Celowość i efektywność rehabilitacji zawodowej w aspekcie psychologicznym i zawodowym

 • 2012  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej  2011


  Udział w festiwalu nauki


  2010
  2005


  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki