dr Katarzyna Mariańczyk
Adiunkt - Katedra Psychologii Pracy, Organizacji i Rehabilitacji Psychospołecznej
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: katarzyna.marianczyk_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-5807-5978