dr Katarzyna Mariańczyk 

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam studia psychologiczne w KUL (praca mgr napisana pod kierunkiem dr hab. Wojciecha Otrębskiego pt. Przystosowanie społeczne a strategie radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w sytuacji pracy u osób niepełnosprawnych). Także na KUL kontynuowałam rozwój naukowy na seminarium doktoranckim u Pani Prof. zw. dr hab.  Stanisławy Steuden. W 2010 roku obroniłam pracę doktorską zatyułowaną Psychospołeczne uwarunkowania zachowń prozdrowotnych kobiet w profilaktyce onkologicznej [link].

Moje zainteresowania naukowe to: problematyka zdrowia i choroby, macierzyństwo i sytuacja porodu przedwczesnego, psychoonkologia, praca zawodowa osób niepełnosprawnych, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz szeroko rozumiane zagadnienie profilaktyki. Jestem autorką i współautorką publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Ukończyłam podyplomowe studia pedagogiczne oraz studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Posiadam także dyplom 4,5 letniego, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, kursu psychoterapii w nurcie integratywnym (dominujące podejścia: psychodynamiczne i systemowe) organizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej we współpracy z Katedrą Psychiatrii Collegium Medicum UJ. Ukończyłam także I stopień szkolenia w zakresie psychodramy oraz I i II stopień szkolenia w zakresie SJM (system językowo migowy) prowadzonego przez Polski Związek Głuchych.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego.

 

Ostatnia aktualizacja: 18.05.2020 19:34