Anna Rymuszka

2020

Prace licencjackie
 • Znaczenie reaktywnych form tlenu w transformacji nowotworowej komórek
 • Charakterystyka i mechanizmy indukcji śmierci komórki
 • Ocena zagrożeń wynikających z narażenia na bisfenol A (BPA)
 • Wpływ sposobu odżywiania na układ odpornościowy
 • Skutki działania ksenobiotyków na układ odpornościowy
 • Zagrożenia wynikające z ekspozycji na ksenoestrogeny

2019

Prace licencjackie
 • Bezpieczeństwo stosowania leków steroidowych
 • Czynniki biologiczne stanowiące zagrożenie militarne
 • Toksyczność związków fosforoorganicznych
 • Czynniki wpływające na farmakokinetykę leków
 • Analiza toksykologiczna działania antybiotyków β-laktamowych
 • Zastosowanie współczesnych metod biologicznych w medycynie sądowej

2018

Prace magisterskie
 • Ocena parametrów komórkowych oraz humoralnych po ekspozycji na nodularynę
 • Ocena potencjału cytotoksycznego permetryny
 • Cytotoksyczne działanie preparatu pestycydowego Roundup

2017

Prace magisterskie
 • Analiza potencjału cytotoksycznego aminokwasu BMAA (β-N-metyloamino-L-alaniny)
 • Ocena oddziaływania cytotoksycznego deltametryny na komórki Caco-2
 • Wpływ niebiałkowego aminokwasu BMAA (β-N-metyloamino-L-alaniny) na komórki odpornościowe ryb
 • Ocena potencjału toksycznego glifosatu

2016

Prace licencjackie
 • Znaczenie autofagii w homeostazie komórki