Anna Rymuszka

2022

Prace licencjackie
 • Immunomodulacja żywieniowa w profilaktyce i terapii chorób
 • Interakcje nanocząsteczek z układem immunologicznym
 • Narzędzia badawcze stosowane w immunotoksykologii
Prace magisterskie
 • Badania prooksydacyjnego potencjału insektycydu z grupy neonikotynoidów
 • Ocena wybranych właściwości prozdrowotnych ekstraktów z jarmużu (Brassica oleracea var. sabellica)
 • Ocena właściwości proapoptotycznych tiakloprydu - badania in vitro
 • Porównanie potencjału immunotoksycznego deltametryny i permetryny

2021

Prace magisterskie
 • Badania porównawcze cytotoksycznego oddziaływania tiakloprydu na komórki hodowli pierwotnych i wtórnych
 • Badanie działania cytotoksycznego związków z grupy neonikotynoidów
 • Badania porównawcze cytotoksyczności wybranych toksyn cyjanobakteryjnych

2020

Prace licencjackie
 • Znaczenie reaktywnych form tlenu w transformacji nowotworowej komórek
 • Charakterystyka i mechanizmy indukcji śmierci komórki
 • Ocena zagrożeń wynikających z narażenia na bisfenol A (BPA)
 • Wpływ sposobu odżywiania na układ odpornościowy
 • Skutki działania ksenobiotyków na układ odpornościowy
 • Zagrożenia wynikające z ekspozycji na ksenoestrogeny

2019

Prace licencjackie
 • Bezpieczeństwo stosowania leków steroidowych
 • Czynniki biologiczne stanowiące zagrożenie militarne
 • Toksyczność związków fosforoorganicznych
 • Czynniki wpływające na farmakokinetykę leków