Anna Rymuszka
dr hab. Anna Rymuszka prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii
Instytut Nauk Biologicznych
Wydział Medyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: anna.rymuszka_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4322-5045