Anna Rymuszka

2016

Prace licencjackie
 • Przeciwciała monoklonalne i poliklonalne - zastosowanie w diagnostyce medycznej
 • Ocena działania cytotoksycznego leków
 • Neurotoksyczność substancji uzależniających
 • Wykorzystanie zjawiska apoptozy w terapiach przeciwnowotworowych
 • Zastosowanie modeli komórkowych w badaniach toksykologicznych
 • Metody oceny stresu oksydacyjnego w komórce
Prace magisterskie
 • Potencjalne zastosowanie izoprynozyny jako immunostymulatora w profilaktyce chorób ryb
 • Wpływ anatoksyny-a na parametry biochemiczne krwi karpia (Cyprinus carpio L.)
 • Immunotoksyczne oddziaływania wybranych cyjanotoksyn na leukocyty karpia (Cyprinus carpio L.)
 • Ocena cytotoksyczności nodularyny na komórki odpornościowe ryb

2015

Prace licencjackie
 • Możliwości wykorzystania testu kometowego w ocenie stanu komórki
 • Metody analizy materiału biologicznego z wykorzystaniem barwników fluorescencyjnych
 • Detekcja apoptozy i nekrozy
 • Testy in vitro stosowane do oceny aktywności substancji biologicznie czynnych
 • Wykorzystanie genetycznie modyfikowanych bakterii do oceny genotoksyczności
 • Immunocytochemiczne metody detekcji zaburzeń funkcji komórki

2012

Prace licencjackie
 • Wykorzystanie metod immunoenzymatycznych w diagnostyce medycznej
 • Metody immunologiczne w diagnostyce niedoborów odpornościowych
 • Modulacja nieswoistej i swoistej immunologicznej odpowiedzi przeciwnowotworowej
 • Znaczenie i zastosowanie naturalnych modulatorów odpowiedzi immunologicznej