Anna Rymuszka

2005

Prace magisterskie
  • Wpływ preparatu Roundap na komórki układu odpornościowego ryb.
  • Wpływ związków bispirydylowych na wybrane funkcje komórek układu immunologicznego królika.