Anna Rymuszka

2012

Prace magisterskie
 • Biologiczna ocena toksyczności zakwitu sinicowego pochodzącego z Zalewu Zemborzyckiego

2011

Prace magisterskie
 • Zagrożenia wynikające ze skażenia środowiska substancjami zakłócającymi działanie układu hormonalnego
 • Ocena toksyczności preparatów pestycydowych przy użyciu wybranych biotestów

2010

Prace magisterskie
 • Zastosowanie wybranych biotestów do oceny jakości wód Czerniejówki w roku 2009
 • Ekotoksykologiczna ocena jakości wód Czechówki w roku 2009

2009

Prace magisterskie
 • Zastosowanie biotestów do oceny toksyczności zakwitu sinic obserwowanego w roku 2007 w zbiorniku hodowlanym Kunów koło Lublina
 • Ocena immunotoksycznego działania wybranych antybiotyków na parametry odporności nieswoistej królika (Oryctolagus cuniculus)
 • Ocena poziomu ceruloplazminy oraz lizozymu w surowicy karpia (Cyprinus carpio L.) jako biomarkery skażenia środowiska
 • Ocena toksyczności sinicowego zakwitu wód pobranego z Zalewu Kraśnickiego w 2008 roku

2008

Prace magisterskie
 • Ocena ekotoksycznego oddziaływania oksytetracykliny za pomocą baterii biotestów
 • Wykorzystanie biotestów do oceny toksyczności zanieczyszczeń środowiska
 • Zastosowanie biotestów Daphtoxkit $F^{TM}$ Pulex i Protoxkit $F^{TM}$ w ocenie toksyczności zakwitów sinicowych wód Zalewu Zemborzyckiego
 • Ocena toksycznego oddziaływania diuronu na funkcje komórek odpornościowych karpia (Cyprinus carpio L)
 • Immunotoksyczne oddziaływanie siarczanu miedzi na układ odpornościowy ryb

2007

Prace magisterskie
 • Ocena immunotoksycznego oddziaływania pestycydów
 • Ocena toksycznego oddziaływania związków z grupy pyretroidów na wybrane parametry odpowiedzi immunologicznej karpia (Cyprinus carpio L)
 • Ocena oddziaływania glifosatu na mechanizmy odpowiedzi komórkowej pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss)
 • Badania porównawcze nad wpływem chloropiryfosu na komórki immunokompetentne karpia i królika

2005

Prace magisterskie
 • Wpływ enrofloksacyny na wybrane funkcje komórek odpornościowych pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) - badania in vitro
 • Badania porównawcze nad wpływem nikotynianu norfloksacyny na komórki immunokompetentne zwierząt zmienno- i stałocieplnych.