2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2019

 • Léon XII et la Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires : nouveaux horizons, nouveaux défis
  [Leon XII i Kongregacja Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych: nowe horyzonty, nowe wyzwania]

  [w:] Quaderni del Consiglio regionale delle Marche


 • Recenzja naukowa w czasopiśmie

  2018
  2017  2016  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego  Członkostwo w krajowym zespole eksperckim  2015


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego
  Inne stypendium w ramach programu krajowego  Przyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


  2014


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  Artykuł w czasopiśmie


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego  Recenzja artykułu naukowego


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej  2013  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

  • recenzent
   [w:] TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie


  Recenzja artykułu naukowego
  Udział w konferencji międzynarodowej  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego  Członkostwo w krajowym zespole eksperckim  2011

  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


  Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  Członkostwo w innej organizacji krajowej  Organizacja konkursów i olimpiad  2010


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie  Przyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego


  Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSW


  2009
  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym  Nagroda wewnętrzna


  2008
  2007

 • „Sous la protection et sous la surveillance”. L’Eglise catholique romaine dans le Royaume de Pologne (1815-1830)
  ["Pod opieką i pod dozorem". Kościół rzymskokatolicki w Królestwie Polskim (1815-1830)]


 • 2006


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  2005  2004

  Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MNiSW  2003


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki


  Inne stypendium w ramach programu krajowego  2002  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


  Hasło encyklopedyczne

  2001


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2000


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


  Hasło encyklopedyczne


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  1999


  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie  Udział w konferencji krajowej


  Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym


  1998


  Książka naukowa recenzowana


  1997
  1996


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Nagroda wewnętrzna


  1994


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  1992  1991

 • Cours de langue française de la Sorbonne - session d'été
  [Letni kurs języka francuskiego Paris-Sorbonne]