2014

Prace magisterskie
 • Duszpastersko-katechetyczna troska o katolickie wychowanie dzieci według аdhortacji Jana Pawła II Catechesi tradendae i Pastores dabo vobis
 • Katecheza przedchrzcielna w diecezji siedleckiej w latach 2011-2013.
 • Wychowanie do świętości w Rosji na przełomie XVIII-XIX wieku w świetle życia i działalności św. Serafima z Sarowa
 • Współczesne wyzwania duszpasterstwa rodzin na Ukrainie
 • La función de algunos signos seleccionados durante el catecumenado (Rola wybranych znaków w pierwotnym katechumenacie)
 • Metody dyskusyjne w katechezie

2013

Prace magisterskie
 • Wybrane biblijne podstawy katechezy osób z niepełnosprawnością umysłową

2012

Rozprawy doktorskie
 • Założenia i realizacja awansu zawodowego nauczycieli w opinii nauczycieli religii wybranych diecezji polskich
Prace magisterskie
 • Nauczanie religii katolickiej w Polsce i Szwajcarii. Studium katechetyczne.
 • Wpływ doświadczeń religijnych dziecka w rodzinie na skuteczność procesu katechetycznego

2011

Prace magisterskie
 • Pluralizm metod stosowanych w katechezie dzieci w świetle analizy poradnika katechety "Religia" pod red. ks. A. Kicińskiego.