2017

Prace magisterskie
 • Rozwój osób z autyzmem w świetle dzienników Temple Grandin i innych pamiętników osób dotkniętych autyzmem
 • Ojcowie wobec problemów dzieci z autyzmem w świetle badań własnych

2016

Rozprawy doktorskie
 • Koncepcja matury z religii w Republice Federalnej Niemiec. Studium katechetyczne
 • Znaczenie olimpiad i konkursów religijnych w katchizacji dzieci i młodzieży. Studium katechetyczne w świetle badań uczestników olimpiad i konkursów religijnych
 • Założony i realizowany model katechety. Studium katechetyczne w świetle dokumentów Kościoła i badań nauczycieli, uczniów oraz rodziców w Archidiecezji Białostockiej
Prace magisterskie
 • Chrześcijański sens cierpienia w nauczaniu św. Jana Pawła II i polskiej literaturze teologicznej
 • Wkład ks. Koronata Piotrowskiego (1875 - 1959) w rozwój katechezy w Polsce
 • Działalność pastoralna Wiceprowincji św. Cyryla i Metodego Zgromadzenia św. Wincentego a Paulo na Ukrainie w latach 2001-2016
 • Odnowa misyjna katechezy w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II i nauczania papieża Franciszka
 • Aspekty wychowawcze Wielkiego Postu w nauczaniu Jana Pawła II i wybranej literaturze.
 • Youcat narzędziem Nowej Ewangelizacji

2015

Rozprawy doktorskie
 • Katecheza antropologiczna w świetle nauczania Benedykta XVI. Studium katechetyczne
 • Formacja katechetów świeckich w diecezji kieleckiej w latach 1938-2015. Studium ktechetyczne
Prace magisterskie
 • Muzykoterapia w katechezie w świetle badań własnych w "Zespole Szkół nr 4 w Lublinie".
 • Aktualne elementy formacji kapłańskiej w świetle życia i nauczania św. Wincentego a Paulo
 • W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia w świetle Adhortacji Jana Pawła II Salvifici Doloris i twórczości Fiodora Dostojewskiego
 • Wychowawczy wymiar sakramentu pokuty i pojednania w świetle nauczania Jana Pawla II
 • Pastoralne wymiary świętowania Paschy Pana w świetle Listu Apostolskiego Jana Pawła II Dies Domini i współczesnej literatury teologicznej
 • Duszpasterstwo Maryjne w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Berdyczowie po roku 1991

2014

Rozprawy doktorskie
 • Youcat i jego recepcja wśród młodzieży w Polsce. Studium katechetyczne.