2024

Prace magisterskie
 • Пасторально-катехитичні виклики щодо подружжя і сім'ї в служінні Церкви латинського обряду в Україні

2023

Prace licencjackie
 • "Via pulchritudinis" w ewangelizacji i katechizacji na przykładzie kaplicy pw. Chrystusa Sługi w Krościenku nad Dunajcem
Prace magisterskie
 • Wsparcie społeczne i pedagogiczne rodzin z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w świetle badań własnych
 • Via pulchritudinis w katechizacji na przykładzie kościoła pw. bł. Doroty z Mątów w Elblągu
 • Muzyka i integracja sensoryczna w wychowaniu dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Studium przypadku
 • Obraz miłości między mężczyzną a kobietą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w mediach społecznościowych
 • Wychowanie integralne dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w opinii ojców
 • Funkcjonowanie społeczno-emocjonalne osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na podstawie serialu "Miłość w spektrum"

2022

Rozprawy doktorskie
 • Katechizacja w Kościele Greckokatolickim w Polsce w latach 1991-2020. Studium katechetyczne w świetle dokumentów Kurii Metropolitalnej Archieparchii Przemysko-Warszawskiej oraz badań własnych
Prace magisterskie
 • Jakość życia osób ze spektrum autyzmu w czasie pandemii COVID-19 w opinii rodziców i nauczycieli
 • Trudności komunikacyjne u dzieci ze spektrum autyzmu w opinii rodziców i nauczycieli
 • Wyobrażenia dorosłości dzieci ze spektrum autyzmu w opinii rodziców
 • Postawy studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie wobec osób ze spektrum autyzmu
 • Funkcjonowanie emocjonalno-społeczne nastolatków ze spektrum autyzmu a strategie radzenia sobie ze stresem
 • Zachowania trudne u osób ze spektrum autyzmu w opinii nauczycieli
 • Zooterapia a rozwój psychospołeczny dziecka ze spektrum autyzmu w opinii nauczycieli i rodziców
 • Postawy rodziców i nauczycieli wobec związków uczuciowych osób ze spektrum autyzmu
 • Wsparcie społeczne a jakość życia rodziców dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych

2021

Rozprawy doktorskie
 • Prekursorzy edukacji medialnej w Polsce. Studium pastoralne w świetle działalności i twórczości Ignacego Klopotowskiego, Maksymiliana Marii Kolbego i Antoniego Lewka
 • Modele szkolnych rekolekcji. Studium katechetyczne w świetle badań własnych w archidiecezji katowickiej