2024

2023

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCBiR


2022


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
2021

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Staż finansowany ze środków własnych


2020
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyUdział w konferencji krajowej


Wygłoszenie referatu na konferencji
2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Redakcja naczelna publikacji naukowejRecenzja w przewodzie doktorskim

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowejUdział w zawarciu umowy z zagranicznym ośrodkiem naukowymUdział w zawarciu umowy z krajowym ośrodkiem naukowym20182017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRecenzja w przewodzie doktorskim


2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2015


2014Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego2013


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmieUdział w konferencji międzynarodowej


2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyCzłonkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Redakcja naczelna publikacji naukowejWygłoszenie referatu na konferencji


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


Odznaczenie krajowe resortowe


Udział w festiwalu nauki


2011
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmieArtykuł popularnonaukowy w czasopiśmieRecenzja w przewodzie doktorskim


Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym
2010Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowegoCzłonkostwo w radzie naukowej wydawnictwa


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2009

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


Członkostwo w innej organizacji krajowej


2008


Członkostwo w radzie programowej organizacji, firmy, fundacji


Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


Członkostwo w innej organizacji krajowej


2007Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej2005


Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej


2004


Udział w zawarciu umowy z zagranicznym ośrodkiem naukowym


Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej


Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


20032002


Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


1998


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej