2020

Rozprawy doktorskie
 • Dylematy osób z autyzmem związane z wychowaniem moralnym. Studium z edukacji medialnej w świetle badań własnych.
 • Koncepcja katechezy w ujęciu Emilio Albericha Sotomayora SDB. Studium katechetyczne

2019

Rozprawy doktorskie
 • Wychowanie do odpowiedzialności. Studium z edukacji medialnej w świetle filmów Krzysztofa Zanussiego
 • Katolicki model wychowania dzieci. Studium z edukacji medialnej w świetle publikacji miesięcznika Mały Gość Niedzielny w latach 1989-2017
 • Założenia i realizacja katechezy specjalnej w Polsce. Studium katechetyczne w świetle Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2010 r. i badań katechetów
 • Funkcje śpiewu religijnego w katechezie. Studium katechetyczne na podstawie wybranych podręczników do nauki religii rzymskokatolickiej w Polsce

2018

Prace magisterskie
 • Wychowanie poprzez sport na podstawie literatury polskojęzycznej oraz opinii studentów KUL trenujących pływanie
 • Przebaczenie w procesie resocjalizacji młodzieży w świetle badań w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie
 • Wychowanie chrześcijańskie w rodzinie wielodzietnej. Studium przypadku
 • Rewalidacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością w świetle założeń i działalności Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia" w Lublinie

2017

Rozprawy doktorskie
 • Katecheza osób chorych i niepełnosprawnych w domu "Uzdrowienie Chorych" w Głogowie. Studium katechetyczne w świetle badań uczestników spotkań rekolekcyjno-rehabilitacyjnych
 • Przygotowanie do małżeństwa w nauczaniu religii katolickiej w szkole. Studium katechetyczne w świetle badań maturzystów Diecezji Sandomierskiej
 • Między spektaklem a katechezą - oblicza śmierci we współczesnych przekazach medialnych. Studium z edukacji medialnej w świetle polskich i zagranicznych produkcji telewizyjnych
 • Wychowanie chrześcijańskie osób niesłyszących i niedosłyszących w diecezji zamojsko-lubaczowskiej w latach 1992-2014. Studium katechetyczne w świetle badań uczestników diecezjalnych ośrodków duszpasterstwa specjalistycznego
Prace magisterskie
 • Wychowanie religijne w rodzinie dziecka z autyzmem. Studium przypadku w świetle badań własnych
 • Znaczenie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji w rozwoju dziecka z autyzmem. Studium przypadku
 • Znaczenie metody 3 I w rozwoju dziecka z autyzmem. Studium przypadku
 • Znaczenie hipoterapii w wychowaniu dzieci z autyzmem w świetle badań własnych
 • Działalność wychowawcza Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego na Białorusi w latach 1993-2016
 • Współczesne kierunki rozwoju metody Floortime w świetle warsztatów prowadzonych przez Jake'a Greenspan'a