2019

2018
2017

2016


Autorstwo mniejszego dzieła plastycznego


Wykonawca w realizowanym projekcie - organizacja międzynarodowa


2014


Tłumaczenie tekstów pozanaukowych osobno niewymienionych

2013


Indywidualna, premierowa wystawa plastyczna
2012Rozdział w recenzowanej książce naukowejIndywidualna, premierowa wystawa plastyczna


2011


Artykuł w czasopiśmie

 • 1963
  [w:] Rzeczpospolita.

2010

 • 1963
  [w:] Arcana

 • 2009  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


  2006