20192018

 • Windows into the Myth: A Pictorial Reading of Lloyd Jones’s "See How They Run"
  [Widok na mit: piktorialne odczytanie powieści Lloyda Jonesa "See How They Run"]

  [w:] Image (&) Narrative


 • Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


  2017

  2016


  Autorstwo mniejszego dzieła plastycznego


  Wykonawca w realizowanym projekcie - organizacja międzynarodowa


  2014

  2013


  Indywidualna, premierowa wystawa plastyczna
  2012  Rozdział w recenzowanej książce naukowej  Indywidualna, premierowa wystawa plastyczna


  2011


  Artykuł w czasopiśmie

  • 1963
   [w:] Rzeczpospolita.

  2010

 • 1963
  [w:] Arcana

 • 2009  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


  2006