dr Aleksander Bednarski
adiunkt - II Katedra Filologii Celtyckiej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: aleksander.bednarski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-7731-5850