Aleksander Bednarski (1978)

Lives and works in Lublin, Poland. 

He graduated from the English Department in the John Paul II Catholic University of Lublin.

In 2007 he defended a doctoral dissertation on Niall Griffiths's fiction ('Longing for Roots. Constructing Wales in Niall Griffiths's Fiction'). His interests include Welsh language and literature, visuality in fiction as well as painting and drawing.            

                        

 

 

 

   

              

Aleksander Bednarski (1978). Yn byw ac yn gweithio yn Lublin, Gwlad Pwyl. Mae ganddo radd mewn Llenyddiaeth Saesneg (Prifysgol Babyddol Ioan Pawl II Lublin). Amddiffynnodd ei ddoethuriaeth am waith Niall Griffiths yn 2007 ('Longing for Roots. Constructing Wales in Niall Griffiths's fiction'). Ei brif ddiddordebau yw llenyddiaeth, yr iaith Gymraeg, peintio a chreu cartwnau.

Ostatnia aktualizacja: 25.04.2016 22:24