Agnieszka Łukasik-Turecka

2020


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowegoRecenzja w przewodzie habilitacyjnym


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


2019Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej
20182017


Staż finansowany ze środków własnych
2016

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej2015

2014
2013


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2012
Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

2011


2010Redakcja naczelna publikacji naukowej2009
Organizacja konferencji krajowej2008


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyCzłonkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


20072004


Recenzja naukowa w czasopiśmie


2000


Książka naukowa nierecenzowana