2023


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


2022

2021


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2019

  • Ćwiczenia logopedyczne mogą smakować

  • 2018
    2017