Ocenianie jako (de)motywator dla ucznia zdolnego
[Assessment as a (de) motivator for a gifted learner]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Ocenianie uczniów w zróżnicowanych grupach edukacji włączającej
Miejsce: Lublin