Community Model of Teacher-Mentoring–a supporting network with parents’ participation

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Międzynarodowa konferencja wirtualna na temat nauczycieli. Edukacja w kontekście społecznym i środowiskowym
Współautorzy: Ewa Domagała-Zyśk
Miejsce: Tel Aviv University. Online