Mentoring needs in and for inclusive education among teachers, special pedagogues and special education students

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Mentoring w kształceniu nauczycieli
Współautorzy: Ewa Domagała-Zyśk
Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski