mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
Asystent - Katedra Pedagogiki Specjalnej
Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: agnieszka.amilkiewicz-marek_anti_spam@kul.pl