2020

Prace magisterskie
 • Badanie efektywności technologii informatycznych w aplikacjach po stronie frontendowej
 • Efektywność technologii informatycznych w aplikacjach po stronie back-end'owej dla różnych platform komputerowych

2019

Prace licencjackie
 • Badanie efektywności realizacji programowej algorytmów szyfrowania AES i Threefish
 • Bezpieczny komunikator sieciowy na bazie algorytmów symetrycznego protokołowego szyfrowania danych
 • Ochrona informacji w bezprzewodowych sieciach krótkiego zasięgu opartych o standard IEEE 802.15.4
 • Projekt bezpiecznej bezprzewodowej sieci komputerowej w przedsiębiorstwie w oparciu o standard IEEE 802.11
 • Metody i aplikacja dla szyfrowania plików w komputerach personalnych
 • Aplikacja do bezpiecznego przechowywania haseł w komputerze
 • Bezpieczna lokalna sieć komputerowa z zastosowaniem algorytmów kryptograficznych
 • Podpisy cyfrowe i algorytmy kryptograficzne stosowane do ich generowania
 • Metody steganograficzne i aplikacja do ukrywania informacji w obrazach statycznych
 • Uwierzytelnianie wieloczynnikowe w sieciach komputerowych
 • Wykrywanie i przeciwdziałanie atakom DOS i DDOS
Prace magisterskie
 • Metoda i aplikacja steganograficzna z wykorzystaniem podejścia wielostopniowego
 • Odtwarzacz multimedialny jako usługa z funkcją edycji ścieżek dźwiękowych
 • System sprzętowo-programowy «Mobilny przewodnik muzealny» dla platformy iOS z określaniem współrzędnych na podstawie urządzeń iBeacon»
 • System techniczny oparty na mobilnym urządzeniu komputerowym, do rejestrowania i monitorowania parametrów ruchu samochodu
 • System monitorowania pomieszczeń z funkcją alarmu zrealizowany na platformie programowalnej Arduino
 • Aplikacja dla opracowania znaków wodnych w nagraniach dźwiękowych dla urządzeń mobilnych

2018

Prace licencjackie
 • HerbFinder - serwis internetowy dla poszukiwania ziół w oparciu o Spring Framework