2022

Prace licencjackie
 • Aplikacja webowa do szyfrowania danych zapisywanych do bazy danych serwera za pomocą algorytmu AES
 • Stan i perspektywy zastosowania Internetu w edukacji
 • Program do monitorowania charakterystyk energetycznych posiłków oraz sugestii diety i aktywności fizycznej
 • Infrastruktura systemu Smart Building dla domów jednorodzinnych
 • Program edukacyjny do wizualizacji funkcjonowania algorytmu kryptograficznego RSA
 • Algorytmy i oprogramowanie do analizy złożoności haseł w systemach kontroli dostępu
 • System informatyczny do prowadzenia działu personalnego organizacji
 • Program do generowania podpisów cyfrowych zgodnie ze standardem DSS
 • Aplikacja webowa do ewidencji stanu i prowadzenia historii obsługi samochodów
Prace magisterskie
 • Oprogramowanie do cyfrowego podpisywania dokumentów elektronicznych dla korporacji
 • Aplikacja na urządzenia mobilne do sygnalizowania naruszenia dystansu społecznego
 • Metody i oprogramowanie do ukrywania danych w obrazach zaszyfrowanych
 • Serwis webowy i aplikacja mobilna do wypożyczania samochodów
 • Metody i aplikacja do kompresji i szyfrowania danych na nośnikach pamięci USB
 • Korporacyjny system sieciowy do bezpiecznego elektronicznego tajnego głosowania
 • Oprogramowanie do obróbki obrazów rastrowych udostępniane jako serwis online
 • Aplikacja typu klient-serwer do wspomagania i kontroli nauczania w szkole średniej

2021

Prace licencjackie
 • Wizytownik elektroniczny dla komputerów mobilnych z systemem operacyjnym Android
 • Metody i oprogramowanie zapobiegające atakom iniekcji kodu
 • Aplikacja do ukrycia danych tekstowych w obrazach statycznych