2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2019

 • Foodsaving for Sustainable Development: Local Implications of Global Problems
  [Foodsaving dla zrównoważonego rozwoju: lokalne implikacje globalnych problemów]

  [w:] Izzivi Prihodnosti = Challenges of the Future
 • Oswajanie z technologią.Na przykładzie elektryfikacji Wielkiej Brytanii i technologii 5G
  [w:] Przegląd Elektrotechniczny


 • 2018


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Hasło encyklopedyczne  2017


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


  2016

  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


  Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym


  2015


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  2014


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
  Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym z funduszy UE  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
  Usługi naukowo-badawcze za granicą
  Członkostwo w radzie programowej organizacji, firmy, fundacji  2012  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

  Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym


  Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego


  2011


  Organizacja konferencji międzynarodowej  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


  Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej


  2010
  Usługi naukowo-badawcze za granicą


  Członkostwo w innej organizacji międzynarodowej


  2009


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany  2008  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
  2007  2006

  2005


  Organizacja konferencji międzynarodowej


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
  2004


  Organizacja konferencji międzynarodowej


  Członkostwo w innej organizacji krajowej