20232022

 • Social Reception of the Polish Constitution Presented Against the Background of Public Debate in Poland
  [Społeczny odbiór polskiej Konstytucji z 1997 r. na tle debaty publicznej w Polsce]

  [w:] Przegląd Prawa Konstytucyjnego
 • Social perception of 5G technology
  [Społeczna percepcja technologii 5G]

  [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej


 • 2021


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2020

 • The World of New, Virtual Trends – Central Europe Societies Touched by Covid-19
  [Świat nowych, wirtualnych trendów - społeczeństwa Europy Środkowej dotknięte przez Covid-19]

  [w:] European Journal of Translational and Clinical Medicine
 • Foodsaving — Towards Social Responsibility?
  [Foodsaving - w stronę społęcznej odpowiedzialności?]

  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

 • Redakcja działu czasopisma naukowego


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


  2019  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji  Odznaczenie wewnętrzne


  2018


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Hasło encyklopedyczne


  Organizacja konferencji międzynarodowej


  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


  2017


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej
  2016

  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


  Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym


  2015


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  2014


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
  Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym z funduszy UE  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
  Usługi naukowo-badawcze za granicą
  Członkostwo w radzie programowej organizacji, firmy, fundacji  2012  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

  Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym


  Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego


  2011


  Organizacja konferencji międzynarodowej  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


  Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej


  2010
  Usługi naukowo-badawcze za granicą


  Członkostwo w innej organizacji międzynarodowej


  2009


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany  2008  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
  2007  2006

  2005


  Organizacja konferencji międzynarodowej


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
  2004


  Organizacja konferencji międzynarodowej


  Członkostwo w innej organizacji krajowej