2023

Prace licencjackie
 • Rozwój technologiczny sił zbrojnych Chin i Stanów Zjednoczonych w XXI wieku
 • Rola nowych technologii w konfliktach na Bliskim Wschodzie
 • Cyberterroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego w opinii studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Znaczenie nowoczesnych technologii w konfliktach asymetrycznych w XXI wieku
 • Rozwój technologii militarnych w Europie na wybranych przykładach
 • Rozwój nauki i technologii jako czynnik bezpieczeństwa globalnego
 • Rola wojny informacyjnej w konflikcie Rosji z Ukrainą
 • Rola nowoczesnych technologii w zwalczaniu hakerstwa
 • Rola nowoczesnej technologii w rozwoju kryminologii na przełomie XX i XXI wieku
 • Dezinformacja jako czynnik bezpieczeństwa państwa na przykładzie Ukrainy
 • Rola Związku Strzeleckiego w zachowaniu bezpieczeństwa lokalnego
 • Rozwój nowych technologii jako czynnik bezpieczeństwa granic na przykładzie Straży Granicznej
 • Nowoczesne technologie w Siłach Zbrojnych Ukrainy

2022

Prace licencjackie
 • Wpływ nowoczesnych technologii na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
 • Znaczenie Internetu w działalności terrorystycznej na przykładzie Państwa Islamskiego
 • Cyberterroryzm jako współczesne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa
 • Wpływ zmian technologicznych na prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych Straży Pożarnej w Polsce
 • Elektroniczne pole walki w XXI wieku jako element wojny hybrydowej
 • Wpływ nowoczesnych technologii na zmiany społeczne w czasie pandemii COVID-19
 • Przestępstwa przeciwko elektronicznym instrumentom płatniczym i ich wpływ na cyberbezpieczeństwo Polski