2019Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


2018Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego
Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


2017
Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju


2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2015
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


Członkostwo w krajowym zespole eksperckim201420122010