Urszula Paprocka-Piotrowska
prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
profesor - Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: urszula.paprocka-piotrowska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-6773-8144