Urszula Niewiadomska-Flis

2023
Recenzja w przewodzie doktorskimOrganizacja konkursów i olimpiad


2022Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Nagroda wewnętrzna


Działalność odczytowa2021Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowegoRecenzja w przewodzie habilitacyjnym
2020Odznaczenie krajowe państwowe2019Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Recenzja w przewodzie habilitacyjnym


Działalność odczytowa
2018

Przyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


2017
Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej
2016Artykuł w czasopiśmie


Organizacja konkursów i olimpiad


2015

Organizacja konkursów i olimpiad


2014
Udział w konferencji międzynarodowejUdział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


Inne stypendium w ramach programu międzynarodowego


2013
Recenzja naukowa w czasopiśmie


2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRecenzja naukowa w czasopiśmieWyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


2011


Stypendium w ramach programu Erasmus2010


Staż finansowany ze środków UE


20092008

2007


2006


20052004

Udział w konferencji międzynarodowej2003Udział w konferencji międzynarodowej2002
Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


2001


Udział w konferencji międzynarodowej


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2000