Urszula Niewiadomska-Flis jest adiunktem w Katedrze Literatury i Kultury Amerykańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych, Southern Studies Forum, Society for the Study of the American Short Story oraz Society for the Study of Southern Literature. Jej zainteresowania badawcze dotyczą reprezentacji i znaczenia jedzenia w literaturze i kulturze amerykańskiej, literatury regionalnej USA, zwłaszcza literatury amerykańskiego Południa, pisarstwa kobiecego, amerykańskich opowiadań, oraz literatur imigranckich/etnicznych USA.

Jest redaktorem ksiązki Dixie Matters: New Perspectives on Southern Femininities and Masculinities (Wydawnictwo KUL, 2013). Jest autorką trzech monografii Aristocratic Ethos in Ellen Glasgow’s and Walker Percy’s Fiction (Wydawnictwo KUL, 2011), The Southern Mystique: Food, Gender and Houses in Southern Fiction and Films (Publicacions de la Universitat de València, 2012), oraz Live and Let Di(n)e: Food and Race in the Texts of the American South (Wydawnictwo KUL, 2017). Książka Live and Let Di(n)e została nagrodzona “The American Studies Network Book Prize 2018” przyznawanej za wybitną monografię autorską z dziedziny amerykanistyki napisanej w języku angielskim przez europejskiego amerykanistę.

Badania naukowe prowadziła na Uniersytecie w Berlinie, Cambridge oraz w Bibliotece Narodowej w Londynie dzięki stypendiom otrzymamanym od: John F. Kennedy-Institute for North American Studies, Freie Universität (2005 i 2009), Clifford and Mary Corbridge Trust of Robinson College in the University of Cambridge (2013) oraz the Eccles Centre at the British Library (2014). Jej obecne badania poświęcone są etnicznej literaturze amerykańskiego Południa oraz znaczeniu jedzenia w kulturze popularnej USA i serialach amerykańskich.

Ostatnia aktualizacja: 06.11.2018 17:52