Urszula Niewiadomska-Flis

Urszula Niewiadomska-Flis jest adiunktem w Katedrze Literatury i Kultury Amerykańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych, Southern Studies Forum, Society for the Study of the American Short Story oraz Society for the Study of Southern Literature. Jej zainteresowania badawcze dotyczą reprezentacji i znaczenia jedzenia w literaturze i kulturze amerykańskiej, literatury regionalnej USA, zwłaszcza literatury amerykańskiego Południa, pisarstwa kobiecego, amerykańskich opowiadań, oraz literatur imigranckich/etnicznych USA.

Jest redaktorem ksiązki Dixie Matters: New Perspectives on Southern Femininities and Masculinities (Wydawnictwo KUL, 2013). Jest autorką trzech monografii Aristocratic Ethos in Ellen Glasgow’s and Walker Percy’s Fiction (Wydawnictwo KUL, 2011), The Southern Mystique: Food, Gender and Houses in Southern Fiction and Films (Publicacions de la Universitat de València, 2012), oraz Live and Let Di(n)e: Food and Race in the Texts of the American South (Wydawnictwo KUL, 2017). Książka Live and Let Di(n)e została nagrodzona “The American Studies Network Book Prize 2018” przyznawanej za wybitną monografię autorską z dziedziny amerykanistyki napisanej w języku angielskim przez europejskiego amerykanistę.

Badania naukowe prowadziła na Uniersytecie w Berlinie, Cambridge oraz w Bibliotece Narodowej w Londynie dzięki stypendiom otrzymamanym od: John F. Kennedy-Institute for North American Studies, Freie Universität (2005 i 2009), Clifford and Mary Corbridge Trust of Robinson College in the University of Cambridge (2013) oraz the Eccles Centre at the British Library (2014). Jej obecne badania poświęcone są etnicznej literaturze amerykańskiego Południa oraz znaczeniu jedzenia w kulturze popularnej USA i serialach amerykańskich.

 

* * * 

 

Urszula Niewiadomska-Flis – Associate Professor at the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland. Her scholarly interests encompass representations of foodways in literature and film, fiction of regional America, especially literature of the American South, American short story, and ethnic/immigrant literatures of the USA, as well as American TV series. She is the author of Aristocratic Ethos in Ellen Glasgow’s and Walker Percy’s Fiction (KUL Publishing House, 2011), The Southern Mystique: Food, Gender and Houses in Southern Fiction and Films (Publicacions de la Universitat de València, 2012). Her most recent book project Live and Let Di(n)e: Food and Race in the Texts of the American South (KUL Publishing House, 2017) was awarded “the 2018 American Studies Network Book Prize” by the American Studies Network (of EAAS). She is a guest editor of “Other Souths on Page and Screen,” a themed special issue of Polish Journal for American Studies (Autumn 2019). Her next scholarly endeavors develop in two directions: explorations of the ethnic Southern literatures through the prism of food as well as investigations of the role of food in American culture and TV series. She is Corbridge Trust Fellow at Cambridge University Library (2013, 2014), Eccles Fellow at the British Library, London (2014) and a Fellow of Salzburg Global Seminar (2019).

Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019 19:16