2022

Rozprawy doktorskie
 • Zastosowanie koncepcji „moral panic” w badaniu procesu stanowienia prawa

2020

Rozprawy doktorskie
 • Aksjologia prawa intertemporalnego

2017

Rozprawy doktorskie
 • Antoniego Kościa ujęcie relacji prawa i moralności w kulturach prawnych Dalekiego Wschodu - Chin, Japonii i Korei

2012

Prace magisterskie
 • Odpowiedzialność prawna i etyczna urzędnika administracji publicznej w Polsce
 • Odpowiedzialność służbowa członka korpusu Służby Cywilnej w Polsce
 • Znaczenie i rola elektronicznej administracji publicznej w społeczeństwie ryzyka
 • Protekcjonizm w naborze i obsadzaniu wolnych stanowisk w administracji publicznej
 • Standardy etyczne w dobie rozwoju elektronicznej administracji publicznej
 • Zjawisko mobbingu w administracji publicznej w Polsce
 • Instytucja przeprowadzania ocen okresowych członków Korpusu Służby Cywilnej w Polsce

2011

Prace magisterskie
 • Zagadnienie doboru i stabilizacji kadr administracji publicznej
 • Rodzaje odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych
 • Wzorzec osobowy urzędnika administracji publicznej
 • Czynniki kształtujące jakość działań administracji publicznej
 • Profesjonalizm urzędnika administracji publicznej

2010

Prace magisterskie
 • Zagadnienie mobbingu jako rodzaj konfliktu w urzędzie
 • Zasady etyki określające wykonywanie zawodu radcy prawnego
 • Naczelne wartości etyczne zawodu sędziego
 • Zasady działania policji w Wydziałach do Walki z Korupcją
 • Społeczno-etyczna rola Rzecznika Praw Dziecka w Polsce