20162015
Redakcja naczelna publikacji naukowej


2014
2013
2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym


Artykuł w czasopiśmie


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej


Organizacja konferencji krajowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowejPrzyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Udział w konferencji krajowej