Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz prof. KUL
profesor KUL - Katedra Teorii i Filozofii Prawa
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: tomasz.barankiewicz_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2454-1456