Tomasz Bąk

2021
Redakcja działu czasopisma naukowego

  • Varia
    [w:] Biblical Annals2020

Członkostwo w innej organizacji krajowej


2019

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejWyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowejWykonawca w realizowanym projekcie finansowanym z budżetu KUL
2018Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

2016

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Udział w konferencji krajowej2015Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej
2014

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki