Sławomir Nowosad

2018

Rozprawy doktorskie
 • Wiara w Boga jako fundament chrześcijańskiego życia moralnego według ks. Leona Haroszki MIC (1911-1977)
 • Moral Implications of Divine Mercy in Individual, Ecclesial and Social Life of Nigerians
Prace magisterskie
 • Sumienie i jego chrześcijańska formacja w ujęciu wybranych filozofów rosyjskich srebrnego wieku
 • Moralny wymiar naśladowania Chrystusa w ujęciu Dietricha Bonhoeffera
 • Rodzina chrześcijańska w świetle listów pasterskich biskupa Aleksandra Kaszkiewicza (1998-2018)

2014

Rozprawy doktorskie
 • Wartość życia ludzkiego w nauczaniu pasterskim amerykańskich biskupów katolickich
Prace magisterskie
 • Rodzina chrześcijańska i jej zadania w nauczaniu pasterskim Prymasa Józefa Glempa
 • Sakrament Pokuty i Pojednania, w życiu i pismach Bł. Michała Sopoćki.
 • Wybrane zagadnienia społeczne w listach pasterskich Arcybiskupa Józefa Życińskiego (1997-2011).
 • Wychowanie do czystości w przygotowaniu do małżeństwa

2013

Prace magisterskie
 • Implikacje moralne sakramentu małżeństwa w teologii prawosławnej według Paula Evdokimova

2012

Rozprawy doktorskie
 • Etyka zawodowa lekarzy weterynarii. Studium z perspektywy teologii moralnej.
Prace magisterskie
 • Wychowanie do świadectwa wiary w Ruchu Światło - Życie według Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

2011

Prace magisterskie
 • Wpływ rodziny i szkoły na hierarchię wartości ludzi młodych w świetle publikacji na łamach czasopisma "Charaktery" (1997-2010)
 • Zadania duszpasterskie Kościoła wobec migrantów w świetle orędzi Jana Pawła II i Benedykta XVI na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.
 • Rodzina we współczesnym świecie w świetle publikacji na łamach miesięcznika "Więź" (1990-2010)
 • Zadania Kościoła we współczesnym świecie w świetle pielgrzymek Jana Pawła II do Meksyku (1979-2002)
 • Zadania ludzi młodych we współczesnym świecie w świetle pielgrzymek Jana Pawła II do Stanów Zjednoczonych (1979-1999)
 • Miłość w życiu chrześcijańskim w pismach św. Alfonsa Liguoriego.

2010

Prace magisterskie
 • Wybrane zagadnienia moralne w listach pasterskich Arcybiskupa Bolesława Pylaka (1975-1997)